Βραχυχρόνιες Μισθώσεις – Κίνδυνος Βαρύτατων Προστίμων

Υψηλά πρόστιμα και τον κίνδυνο αποκλεισμού από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης θα αντιμετωπίσουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν προβούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στις απαραίτητες ενέργειες για τις δηλώσεις μισθώσεων τύπου Airbnb.
Βάσει των σχετικών ανακοινώσεων της Α.Α.Δ.Ε., «Υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι 30.11.2018, για αναχώρηση μισθωτή από το ακίνητο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε "Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής" για το ίδιο, ως άνω, διάστημα».
Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιλαμβάνεται οδηγός βάσει του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr