Οδηγός: Τι ισχύει για τη μείωση μισθωμάτων λόγω κορονοϊού

Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε ένα σύντομο οδηγό με τις βασικές πληροφορίες για τη μείωση μισθωμάτων λόγω κορονοϊού

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ σημειώνονται τα ακόλουθα:

Ποια μισθώματα αφορά: Τα μισθώματα Μαρτίου και Απριλίου 2020 για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν υποχρεωτικά και τα μισθώματα Απριλίου για όσες χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενες.

Τι δικαιούνται οι ενοικιαστές (έμποροι & επαγγελματίες): Μείωση 40% στο ενοίκιο της επαγγελματικής τους στέγης

Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι,  απολυμένοι ή σε αναστολή εργασίας: Μείωση 40% στο ενοίκιο της κύριας κατοικίας τους, και της φοιτητικής κατοικίας τέκνου τους που φοιτά σε άλλη πόλη

Τι δικαιούνται οι συμμισθωτές ή σύζυγοι: Δικαίωμα μείωσης υπάρχει μόνον όταν ο εργαζόμενος που τέθηκε σε αναστολή, είναι ο ίδιος δηλωμένος ως μισθωτής της κατοικίας στο μισθωτήριο και στην εφαρμογή Μισθώσεων του TAXISNET. Σε περίπτωση συμμισθωτών (συνήθως συζύγων) που μόνον ο ένας εξ αυτών δικαιούται τη μείωση, αυτή εκ των πραγμάτων θα υπολογιστεί στο δικό του μερίδιο του ενοικίου, ήτοι η μείωση θα είναι 20%. Όταν ο τεθείς σε αναστολή είναι ο/η σύνοικος σύζυγος του μισθωτή, οπότε τυπικά δεν δικαιούνται καμιά μείωση, η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να ισχύσει και εκεί μείωση του μισθώματος 20%.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα άσκησης του δικαιώματος μείωσης:

Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην «ΕΡΓΑΝΗ» από όλους ανεξαίρετα τους επαγγελματίες μισθωτές, ακόμη και από αυτούς που δεν απασχολούν προσωπικό, ή τους παραπάνω εργαζόμενους μισθωτές, με το ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ιδιοκτήτη και τη διεύθυνση του ακινήτου, και η παράδοση στους εκμισθωτές αντιγράφου της δήλωσης αυτής!

Αν δεν υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση: ΟΛΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ: Οι μισθωτές χάνουν την έκπτωση του 40% και οφείλουν ολόκληρο το μίσθωμα γιατί είναι απαράδεκτη και άκυρη η αυθαίρετη καταβολή μειωμένου μισθώματος. Αντίστοιχα οι εκμισθωτές, λόγω της έλλειψης δήλωσης, χάνουν και αυτοί όλες τις προβλεπόμενες φορολογικές ελαφρύνσεις και μοιραία θα φορολογηθούν για ολόκληρο το μίσθωμα το οποίο θα αναγκαστούν να διεκδικήσουν δικαστικά και χωρίς καμιά έκπτωση!

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

*Τετράμηνη άτοκη αναστολή τρεχουσών οφειλών.

*Μείωση 25% των τρεχουσών οφειλών Μαρτίου, μέχρι στιγμής όμως μόνον για όσους έχασαν ενοίκια από επαγγελματικές μισθώσεις!

*Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσημα ότι εξετάζει τη θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, στους οποίους καταβάλλεται μόνο το 60% του μισθώματος, με βάση τα μέτρα που υλοποιεί, ήτοι ανάλογα με τα χαμένα ενοίκια.

Που αδικούνται κατάφωρα οι εκμισθωτές ακινήτων σε σχέση με τους ενοικιαστές;

*Όταν ως εκμισθωτές περικόπτονται τα εισοδήματά τους, δεν προβλέπεται γι΄αυτούς καμιά μείωση ενοικίου της μισθωμένης κύριας κατοικίας τους ή φοιτητικής κατοικίας τέκνου τους!*Όταν περικόπτονται ενοίκια κατοικιών δεν προβλέπεται μείωση των οφειλών τους κατά 25% !

ΤΙ ΖΗΤΑ Η ΠΟΜΙΔΑ:*Να είναι αφορολόγητα όσα μισθώματα εισπραχθούν μειωμένα.

*Ή να αφαιρεθεί από τις φορολογικές επιβαρύνσεις των ιδιοκτητών το 50% των περικοπών.

* Να θεσπιστεί ουσιαστική έκπτωση στην εμπρόθεσμη καταβολή του ΕΝΦΙΑ 2020.

Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.pomida.gr