Χωρίς πρόστιμα η διόρθωση για αυθαίρετα και λάθος τετραγωνικά στους δήμους

Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής ( https://tetragonika.govapp.gr/) δίνεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

Μελέτη ICAP: Πόσο αποδίδει η τουριστική μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα

Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά περίπου 9% παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2018, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης της ICAP.

Χρυσή Βίζα

Διευκρινίσεις για την ελάχιστη αξία επένδυσης και το χρόνο καταβολής του ποσού προκειμένου να χορηγηθεί η λεγόμενη «χρυσή» βίζα, περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις – Κίνδυνος Βαρύτατων Προστίμων

Υψηλά πρόστιμα και τον κίνδυνο αποκλεισμού από τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης θα αντιμετωπίσουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν προβούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου στις απαραίτητες ενέργειες για τις δηλώσεις μισθώσεων τύπου Airbnb.

Φορολογικός οδηγός για τις μισθώσεις τύπου airbnb

Αναλυτικό οδηγό με 34 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.

e-adeies: Από 15 Οκτωβρίου η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών

Οι τελικές ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» περιλαμβάνονται σε σχέδιο υπουργικής απόφασης,  πού εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πολεοδομικού νόμου Ν.4495/2017 άρθρο 33), υπογράφεται από τον υπουργό ΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη και προωθείται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή.