Κατασκευή Κατοικιών - Επαγγελματικών Χώρων

Στη μεγάλη σας απόφαση να επενδύσετε στη νέα κατασκευή κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, η ομάδα των συνεργατών μας επιτυγχάνει την πλήρη αξιοποίηση των χώρων και της λειτουργίας των κτιρίων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακαινίσεις Κατοικιών - Επαγγελματικών Χώρων

Ο ακριβής προϋπολογισμός, η διαρκής παρακολούθηση του έργου, η σύνταξη και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και η χρήση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας εγγυώνται ένα λειτουργικό αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής και ποιότητας. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έκδοση Βεβαιώσεων - Πιστοποιητικών

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, όπως: Βεβαίωση Νομιμότητας Μηχανικού, Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, Βεβαίωση Χώρου Κυρίας Χρήσης κ.ο.κ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αδειοδότηση Επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιατρείων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και τη δρομολόγηση των διαδικασιών στις αρμόδιες υπηρεσίες για κατηγορίες επιχειρήσεων. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανάπτυξη - Αξιοποίηση Ακινήτων

Με την υπηρεσία αυτή, παρέχονται ολες εκείνες οι πληροφορίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων ώστε να λάβετε ώριμα τις αποφάσεις σας, ελαχιστοποιώντας το όποιο επενδυτικό ρίσκο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνων

Οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης μας διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, την τεχνική και επιστημονική τους πληρότητα, την καινοτομία και την αμεσότητα καθιστώντας μας αξιόπιστο συνεργάτη με δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Οι συντασσόμενες πραγματογνωμοσύνες υποστηρίζονται. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Με στελέχη Μηχανικούς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), και Πιστοποιημένους Εκτιμητές από το Υπουργείο Οικονομικών (Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών), oι εκτιμήσεις που διενεργούμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρίας ή/και ιδιώτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

NPL & REO Services

Η εταιρεία μας παρέχει νομικές και τεχνικές υπηρεσίες στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας, σχετικά με διαχειριστικές ενέργειες επί της συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει σταθερό δίκτυο συνεργατών Μηχανικών (πάνω από 60 μηχανικοί σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ