Αλλαγές στις χρήσεις γης και στις επεκτάσεις πόλεων

Προ ημερών κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις χρήσεις γης και χθες εκδόθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση των τοπικών χωρικών σχεδίων, μέσω των οποίων θα ορίζονται επεκτάσεις στα σχέδια πόλης και θα καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε περιοχή. 

Νέο νομικό πλαίσιο για τις μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb: Προϋποθέσεις και Φορολογία

Τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού έφερε ο πρόσφατα δημοσιευθείς Νόμος 4472/2017.

Νέα Παράταση του Νόμου των Αυθαιρέτων

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για ένα (1) μήνα από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας.Η ισχύς του νόμου παρατείνεται μέχρι την 8-6-2017.

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (Νόμος 4467/2017)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθεται σε ισχύ ο νόμος 4467/2017 «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α´ 56/13.04.2017), που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σημαντικές διατάξεις για τους δασικούς χάρτες και για τις αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αλλά και μεταξύ 1975-2007.

Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με τις νέες χρήσεις ΓΗΣ

Το εύρος και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, που επιτρέπονται από τα πολεοδομικά σχέδια έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με την έκδοση του νέου προεδρικού διατάγματος.

Νέα διαδικασία ελέγχου άδειας χρήσης μουσικής για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Με την ψήφιση νόμου, που αφορά τον τρόπο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την λήξη της προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας. Η τωρινή ισχύς του νόμου λήγει την 8η-5-2017.