Χρυσή Βίζα

Διευκρινίσεις για την ελάχιστη αξία επένδυσης και το χρόνο καταβολής του ποσού προκειμένου να χορηγηθεί η λεγόμενη «χρυσή» βίζα, περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στόχος, η πρόληψη και καταστολή ξεπλύματος μαύρου χρήματος από επιτήδειους.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει ότι για την απόκτηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, «η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, όπως αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου».

Σκοπός της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στην τροπολογία, είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων μέσω τραπεζών και ΤτΕ και η αποφυγή του “ξεπλύματος βρώμικου χρήματος” μέσω της διασφάλισης καταβολής του τιμήματος σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου. Το συμφωνηθέν τίμημα η μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή η με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό πληρωμών που τηρεί ο δικαιούχος σε ελληνική τράπεζα.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από 24/12/2018, ενώ το ύψος των 250.000 δύναται να αναπροσαρμόζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών, Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Με την τροπολογία διατηρούνται, οι διατάξεις που ορίζουν ότι το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα, ενώ όλα τα κρίσιμα στοιχεία του τρόπου πληρωμής και των λογαριασμών πρέπει να δηλώνονται υπεύθυνα από τους συμβαλλόμενους στον συμβολαιογράφο.

Πηγή: ered.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr