Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την αυτόνομη θέρμανση σε διαμερίσματα

Ψηφίστηκε την Τετάρτη 18/10/2017, κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος", στο οποίο ενσωματώθηκαν τέσσερις υπουργικές τροπολογίες καθώς και πλήθος βουλευτικών τροπολογιών.

Στο άρθρο 127 του νομοσχεδίου που επισυνάπτεται, περιγράφονται όλες οι αλλαγές που αφορούν στην αυτόνομη θέρμανση οι οποίες θα ισχύουν έπειτα από την επίσημη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Εν αναμονή της δημοσίευσης του ΦΕΚ, επισυνάπτεται το κείμενο με τις τελικές διορθώσεις, από τα πρακτικά της Βουλής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr