Νέο ΦΕΚ αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού, Θεάτρων & Κινηματογράφων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το νέο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αφορά την αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr