Εξωτερική θερμομόνωση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου

Η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πλέον, πρωταρχικό μέλημα για κάθε νοικοκυριό. Είναι γεγονός ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση των ενεργειακών πόρων σε ολόκληρο τον κόσμο πραγματοποιείται από το κτιριακό απόθεμα της κάθε χώρας.

Σήμερα ένα κτίριο καταναλώνει το 30% σε ενέργεια για τον φωτισμό, τις ηλεκτρικές συσκευές κλπ., ενώ το υπόλοιπο 70% χρησιμοποιείται για την ψύξη και τη θέρμανση του κτιρίου. Για αυτό τον λόγο όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ψάχνουν λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε συνδυασμό με τη μείωση των εξόδων τους, για κατανάλωση ενέργειας.

Ένα σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή ανακαίνιση ενός κτιρίου παίζει και η εξωτερική θερμομόνωση, που είναι πολύ διαδεδομένη ως τεχνική σε όλη την Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. Η θερμομόνωση μάλιστα θα «παίξει» πολύ σημαντικό ρόλο και στη βαθμονόμηση του κτιρίου, κατά την υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ οίκον, στην περίπτωση μάλιστα που θα απαιτηθεί τα κτίρια μετά την αναβάθμισή τους να ανέβουν δύο κατηγορίες (από Δ να πάνε στην κλάση Β).

Τι είναι η θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων;

Εξωτερική θερμομόνωση ή θερμοπρόσοψη, είναι η τοποθέτηση μονωτικού υλικού στην εξωτερική πλευρά του τοίχου. Συνήθως χρησιμοποιείται σε πρώτο στάδιο διογκωμένη πολυστερίνη και σε ειδικές περιπτώσεις πετροβάμβακας ή εξηλασμένη πολυστερίνη. Στη συνέχεια σοβατίζεται με ειδικό σοβά, που προσφέρει μεγάλη αντοχή και στεγανοποίηση. Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους και πετυχαίνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

Γίνεται μόνο σε νέες κατασκευές;

Όχι. Η εξωτερική θερμομόνωση μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε νέα όσο και σε παλιά κτίρια, μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει αντικαταστήσει την συμβατική μόνωση (Μόνωση Διπλής Τοιχοποιίας και Μόνωση Σκυροδέματος), καθώς έχει μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Είναι η πιο γρήγορη εξωτερική ανακαίνιση παλαιών κτισμάτων.

Έχει μικρό πάχος και δεν εισέρχεται εντός της ιδιοκτησίας του γείτονα.

Δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια.

Δεν προσμετράται στον συντελεστή δόμησης, σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμός.

Συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων μέχρι και 55%.

Προστατεύει τις επιφάνειες των τοίχων από υγρασίες, διότι δεν δημιουργούνται συνθήκες υγροποίησης υδρατμών στο εσωτερικό του κτιρίου ή μέσα στον τοίχο.

Εμποδίζει την θερμοσυσσώρευση τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως κάνουν οι τοίχοι των συμβατικών κτιρίων.

Βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί δεν συμβάλει στη αύξηση της θερμοκρασίας της πόλης.

Αυξάνει το χρόνο ζωής του κτιρίου διότι προστατεύει τα δομικά στοιχεία από υγρασίες, μούχλες, ρηγματώσεις.

Μειώνει το κόστος συντήρησης του κτιρίου.

Δεν δημιουργεί πολλά μπάζα, λόγω της χρήσης ειδικών πολυμερισμένων κονιαμάτων τα οποία τοποθετούνται σε μικρό πάχος.

Βοηθά πολύ στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, και κατά συνέπεια και στην κατάταξη του κτιρίου με βάση την ενεργειακή του σήμανση (Α, Β, Γ, Δ κλπ).

Ποιά είναι η τεχνική που ακολουθείται;

Καθαρισμός του τοίχου, από σαθρές επιφάνειες.

Τοποθέτηση των οδηγών στήριξης χαμηλά στον τοίχο για τη στήριξη των θερμομονωτικών πλακών.

Κόλληση των θερμομονωτικών πλακών, από πολυστερίνη ή άλλο θερμομονωτικό υλικό, στον τοίχο με κόλλα.

Στερέωση των θερμομονωτικών πλακών στον τοίχο με ειδικά καρφιά.

Τοποθέτηση υλικού επίχρισης των θερμομονωτικών πλακών.

Ενίσχυση του επιχρίσματος με πλέγμα .

Αστάρωμα για την καλύτερη εφαρμογή του σοβά.

Τελική επίστρωση με έγχρωμο και διακοσμητικό σοβά.

Μήπως είναι ακριβή η λύση της θερμομόνωσης;

Όχι. Το κόστος της εξωτερικής θερμομόνωσης είναι πολύ πιο οικονομικό από ένα συμβατικό τρόπο δόμησης (δηλαδή τοίχος με διπλό τούβλο και ενδιάμεσα το θερμομονωτικό υλικό) και μάλιστα είναι η καλύτερη θερμική λύση για μια παλαιά κατοικία, όπου είτε δεν έχει θερμομόνωση στην τοιχοποιία είτε αυτή είναι ελλιπής.

Πόσο κοστίζει;

Ένα τέτοιο σύστημα έχει ένα κόστος που κυμαίνεται από 30 έως 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και μέσο χρόνο απόσβεσης από την εξοικονόμηση ενέργειας και μόνο, τα 4-6 έτη.

Προσοχή:

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από την οικονομική προσφορά που θα σας δώσουν διάφορα συνεργεία, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μηχανικό, ο οποίος θα σας υποδείξει και θα επιβλέψει τις εργασίες οι οποίες απαιτούνται να γίνουν για την δική σας κατοικία, για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων και κακοτεχνιών.

Πηγή: Europlan Crete

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr