Νέο Προεδρικό Διάταγμα Χρήσεων Γης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  το νέο ΠΔ  «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» .

Με την εφαρμογή του θεσπίζονται νέοι κανόνες, στην οργάνωση και τη λειτουργία των πόλεων και των οικισμών, αλλά και στην προστασία του εξωστικού χώρου με αιχμή τη διαφύλαξη της γεωργικής γης.

Οι γενικές κατηγορίες χρήσεων γης σύμφωνα με τη χωρική τους λειτουργία αυξάνονται σε 13 από 9 με την προσθήκη τεσσάρων νέων κατηγοριών (τεχνόπολις – τεχνολογικό πάρκο, εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας, Ειδικές χρήσεις, Αγροτική χρήση).

Αυτές εξειδικεύονται και συμπληρώνονται με άλλες 47 τον αριθμό ειδικές κατηγορίες χρήσεων συνοδεία των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, λειτουργιών, εγκαταστάσεων και υποδομών με τις περαιτέρω υποδιαιρέσεις τους.

Ενδεικτικά στις νέες ειδικές χρήσεις μεταξύ άλλων ανήκουν: Οι εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών / προσφύγων και ευάλωτων ομάδων, τα πράσινα σημεία (μικρά και μεγάλα), οι γωνιές ανακύκλωσης για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών προϊόντων για ατομική κατανάλωση, το πολυλειτουργικό αγρόκτημα στον αγροτικό χώρο, γραφεία – κέντρα έρευνας / θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, κέντρα αποτέφρωσης νεκρών κ.ο.κ.

ΟΙ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

 • Αμιγής κατοικία
 • Γενική κατοικία
 • Πολεοδομικό κέντρο κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς
 • Τουρισμός – αναψυχή
 • Κοινωφελείς λειτουργίες
 • Ελεύθεροι χώροι αστικό πράσινο
 • Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης
 • Χονδρεμπόριο
 • Τεχνόπολις Τεχνολογικό Πάρκο
 • Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης
 • Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας
 • Ειδικές χρήσεις
 • Αγροτική χρήση
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr
Πηγή: www.ecopress.gr