Οι προοπτικές του ελληνικού Real Estate

Συμπεράσματα συνεδρίου Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ), σχετικά με το ελληνικό Real Estate:  Μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ), αναλυτές από την Εθνική Τράπεζα και από την Alpha Αστικά Ακίνητα, ανέφεραν ότι υπάρχουν ενδείξεις «φρεναρίσματος» της πτώσης αλλά όλα εξαρτώνονται από παράγοντες που συνεχίζουν να υπάρχουν. Όπως π.χ. η πολιτική αβεβαιότητα, η επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη, η υπέρμετρη φορολογηση κ.λπ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ που επικαλέστηκαν οι αναλυτές, η πτώση στην 8ετία ξεπέρασε το 41%. Σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής, η καταγραφείσα πτώση της αγοραίας αξίας των οικιστικών ακινήτων  από την Τράπεζα της Ελλάδος για το 2016 ανέρχεται στο 2,2% και αναλύεται σε 2,9% για τις κατοικίες πενταετίας και σε 1,8% για παλαιότερες της πενταετίας κατοικίες.

Όπως εκτιμά:

  • Πρακτικά φαίνεται ότι μπαίνουμε σε φάση σταθεροποίησης των τιμών.
  • Ειδικά στα νεόδμητα ακίνητα οι τιμές έχουν ισορροπήσει. Οι κατασκευαστές έχουν πετύχει κάποιες πωλήσεις και κρατούν  στάση αναμονής.
  • Η καταγραφείσα πτώση από το 2008  είναι της τάξης του 40% (41,3%).
  • Ο παραπάνω διαχωρισμός της Τράπεζας της Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε παλαιότερα, δεν μπορεί να αποτυπώσει  το εύρος της αγοράς.

Οι κατηγοριοποιήσεις σήμερα είναι:

  • Νεόδμητα ακίνητα της τελευταίας 10ετίας (με βάση την άδεια οικοδομής) που δεν έχουν κατοικηθεί.
  • Ακίνητα παλαιότητας 11- 30 ετών που η στατική τους μελέτη έγινε με τον αντισεισμικό του 1985, με μεγάλη ωφέλιμη ζωή
  • Ακίνητα παλαιότητας 30 ετών και άνω

Η ανέγερση νέων κατοικιών για εμπορικούς σκοπούς έχει πρακτικά σταματήσει:

Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 2016 (Δεκ 15 –Νοε 16) οι άδειες που εκδόθηκαν έχουν συνολικό εμβαδό 2.443.300 μ2 σε επίπεδο χώρας, μειωμένες σε σχέση με το 2015 κατά 9,9% και 424.700 μ2 στην Αττική, αυξημένες σε σχέση με το 2015 κατά 17,7%. (2.400 άδειες).

Αντίστοιχα το 2005 που υπήρξε η μέγιστη οικοδομική  δραστηριότητα ήταν συνολικού εμβαδού 29.516.800 μ2 σε επίπεδο χώρας και 8.586.100 μ2 στην Αττική.

Η οικοδομική δραστηριότητα του 2016 αντιστοιχεί στο 8,28% στο σύνολο της χώρας και στο 4,95% στην Αττική σε σχέση με τη δραστηριότητα του 2005.

Πηγή: eRED

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 ή ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr