Νέα διαδικασία ελέγχου άδειας χρήσης μουσικής για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Με την ψήφιση νόμου, που αφορά τον τρόπο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης χρήσης μουσικής για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.442/2016, η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, πραγματοποιείται πλέον χωρίς να απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης.

Αντ' αυτής, ο ενδιαφερόμενος, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων, υποχρεούται να συμπεριλάβει τη σχετική δήλωση στη γνωστοποίηση του άρθρου 28 του Νόμου 4442/2016 προς την αρμόδια δημοτική αρχή. Τα παραπάνω ισχύουν για χρήση μουσικής εντός του ωραρίου.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, είμαστε πάντα διαθέσιμοι στο 2130351787 είτε ηλεκτρονικά στο info@stabilitas.gr