Airbnb & βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων

Μέχρι τρεις μήνες τον χρόνο έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τουρίστες – Στο 15% ο φόρος μέχρι το εισόδημα των 12.000 ευρώ

Το νέο πλαίσιο για την «οικονομία του διαμοιρασμού» αφορά κάθε ακίνητο που διατίθεται κυρίως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας για την προσωρινή χρήση αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχουν ιδιώτες.

Προβλέπεται δυνατότητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης ακινήτου στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά, προϋποθέσεις:

■ Διατίθεται διαμέρισμα, μονοκατοικία (εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας) ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οίκημα εμβαδού τουλάχιστον 9 τ.μ. με φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.
■ Οι εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές είναι φυσικά πρόσωπα, που πρέπει μέσα στον Ιανουάριο να εγγραφούν στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Ο αριθμός εγγραφής στο εν λόγω μητρώο θα συνοδεύει υποχρεωτικά κάθε ανάρτηση στις ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και κάθε μέσο διαφημιστικής προβολής. Στο μητρώο όμως δεν θα επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων από δύο ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος.
■ Το ακίνητο έχει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή έχει τακτοποιηθεί με ρύθμιση.
■ Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Αρα, με βάση τη διατύπωση αυτή, εκτός από σεντόνια, δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η παροχή γευμάτων σε αυτά τα ενοικιαζόμενα σπίτια.

Σε περίπτωση παραβίασης των προϋ­ποθέσεων επιβάλλονται πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ. Πέρα από τις φορολογικές κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης έναρξης εργασιών κ.λπ., αν δια­πιστωθεί παράβαση των κανόνων, ο εκμισθωτής υποχρεούται εντός 15 ημερών να προβεί σε ενέργειες συμμόρφωσης, αλλιώς το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο ή και στο τετραπλάσιο του αρχικού, σε κάθε επόμενη διαπίστωση ίδιας παράβασης.

Πρακτικά, από την 1η Φεβρουαρίου, όπου ενεργοποιείται το νέο σύστημα, στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Ελλάδα θα επιτρέπεται αυτού του είδους η ενοικίαση ακινήτων για συνολικά 3 μήνες τον χρόνο, ενώ στα πιο μικρά νησιά για 2 μήνες το πολύ.

Σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης διαπιστώνει ότι έχει χαμηλά έσοδα από την εκμίσθωση του ακινήτου του, κάτω από 12.000 ευρώ τον χρόνο, μπορεί να υπερβεί την καθορισμένη διάρκεια των 90 ή των 60 ημερών.

Στα εισοδήματα από την ευκαιριακή εκμίσθωση κατοικιών επιβάλλεται ο φόρος με την κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητη περιουσία. Ξεκινά δηλαδή από 15% από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο όριο για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, αυξάνεται σε 35% στο κλιμάκιο εισοδήματος 12.001-35.000 ευρώ και 45% σε ό,τι υπερβαίνει τα 35.000 ευρώ τον χρόνο.Αντίθετα με τα κανονικά ξενοδοχεία, η παραπάνω δραστηριότητα απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ

Ετσι, όποιος δηλώνει εισόδημα 12.000 ευρώ από την πηγή αυτή θα πληρώνει φόρο 1.800 ευρώ, αλλά αν φτάνει, π.χ., στα 20.000 ευρώ ο φόρος θα είναι 4.600 ευρώ τον χρόνο.
Το εισόδημα θα προστίθεται στα άλλα εισοδήματα του ιδιοκτήτη και θα προσαυξάνει την ειδική εισφορά αλληλεγ­γύης από το 2017 και μετά.

Για την εφαρμογή του νόμου υπεύθυνα θα είναι μεικτά συνεργεία ελέγχου που αποτελούνται από υπαλλήλους των υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού, ενώ το ΥΠΟΙΚ μπορεί να ζητήσει από κάθε ψηφιακή πλατφόρμα που δραστηριοποιείται στην οικονομία του διαμοιρασμού κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή.