Στη μεγάλη σας απόφαση να επενδύσετε στη νέα κατασκευή κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, η εταιρεία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου:

  • Την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών (Αρχιτεκτονική, Στατική, Μηχανολογική) για την εκτέλεση του έργου
  • Τις διαδικασίες έκδοσης αδειών δόμησης και την διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπηρεσία Δόμησης, Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Δήμο, Δ/νση Περιβάλλοντος)
  • Την Επίβλεψη και Κατασκευή του Έργου

Η ομάδα των συνεργατών μας επιτυγχάνει την πλήρη αξιοποίηση των χώρων και της λειτουργίας των κτιρίων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, τόσο στο στάδιο της μελέτης όσο και της κατασκευής.