Με την υπηρεσία αυτή, παρέχονται ολες εκείνες οι πληροφορίες και κατευθύνσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών σας σχεδίων ώστε να λάβετε ώριμα τις αποφάσεις σας, ελαχιστοποιώντας το όποιο επενδυτικό ρίσκο.

Ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες για:

  • Καταλληλότητα ανάπτυξης ακινήτων.
  • Εκτίμηση αξίας και οικονομική ανάλυση της επένδυσης.
  • Έρευνα των χρήσεων γης και τον έλεγχο συμβατότητας της εκάστοτε επένδυσης
  • Την εκτίμηση της εμπορικής και αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
  • Την πλήρη ενημέρωσή σας για τους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του ακινήτου.
  • Τεκμηρίωση με έγγραφα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να κατοχυρώνεστε για την αγορά του ακινήτου αποφεύγοντας κάθε επενδυτικό ρίσκο
  • Ενημέρωση των διαδικασιών πλήρους αδειοδότησης του έργου για όλα τα στάδια.
  • Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των διαδικασιών.