Η STABILITAS είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πραγματογνώμων του Πρωτοδικείου Πειραιώς και Αθηνών. Οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης μας διακρίνονται για την υψηλή τους ποιότητα, την τεχνική και επιστημονική τους πληρότητα, την καινοτομία και την αμεσότητα καθιστώντας μας αξιόπιστο συνεργάτη με δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Οι συντασσόμενες πραγματογνωμοσύνες υποστηρίζονται, εφόσον χρειαστεί, σε Διαιτησία ή Δικαστική Εμπλοκή.