Η εταιρεία μας παρέχει νομικές και τεχνικές υπηρεσίες στους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς ομίλους της χώρας, σχετικά με διαχειριστικές ενέργειες επί της συγκεκριμένης κατηγορίας ακινήτων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει σταθερό δίκτυο συνεργατών Μηχανικών (πάνω από 60 μηχανικοί σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών της χώρας).

Το διευρυμένο δίκτυο συνεργατών αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού καθώς επιτρέπει την προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια με αμεσότητα και ταχύτητα.

Ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες σχετικές με:

• Τεχνικό έλεγχο Ακινήτου

• Πολεοδομικό έλεγχο Ακινήτου

• Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων περιγραφής των Ακινήτων

• Αναζήτηση - Παραλαβή Εγκεκριμένων Σχεδίων Πολεοδομίας

• Νομικός Έλεγχος – Νομικές Ενέργειες σε Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο

• Έλεγχος εκκρεμών οφειλών σε ΔΕΚΟ και Δήμους/Κοινότητες